تبلیغات
دوقلوهای افسانه ای - دکتر شریعتی
تو هر چه می خواهی باشی،باش...اماادم باش "دکتر شریعتی"

سخنان دکتر شریعتی

ترجیح میدهم با کفش هایم در خیابن راه بروم و به خدا فکر کنم

تا این که در مسجد بنشینم و به کفش هایم فکر کنم

*************

خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم

و

مردنی به من عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم

*************

خداوندا کمک کن از چَرای زندگی دل بکنیم و به چِرای زندگی فکر کنیم...چرا که عاقبت چَرا،مرگ و عاقبت چِرا تولدی دوباره است

*************

اگر قادر نیستی خود رابالا ببری همانند سیب باش تا باافتادنت اندیشه ای را بالا ببری

************

وقتی کبوتری شروع به معاشرت باکلاغ ها میکند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه می شود ،دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است.