تبلیغات
دوقلوهای افسانه ای - خدا...
تو هر چه می خواهی باشی،باش...اماادم باش "دکتر شریعتی"

خدا...

شنبه 10 فروردین 1392 10:50

نویسنده : الهه شرقی

هر کس گمشده ای دارد ،

و خدا گمشده ای داشت .

هر کسی دو تاست ،

و خدا یکی بود .

و یکی چگونه می توانست باشد ؟

هر کسی به اندازه ای که احساسش می کنند، هست ،

و خدا کسی که احساسش کند ، نداشت .

" در آغاز هیچ نبود ، کلمه ای بود و آن کلمه خدا بود "

و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود .

 

"دکتر شریعتی"
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -