تبلیغات
دوقلوهای افسانه ای - عاشق واقعی
تو هر چه می خواهی باشی،باش...اماادم باش "دکتر شریعتی"

عاشق واقعی

دوشنبه 12 فروردین 1392 21:37

نویسنده : الهه شرقی

دختری به کوروش کبیر گفت:من عاشقت هستم.کوروش گفت:لیاقت شما برادرم است که از من زیباتر است و پشت سر شما ایستاده،دخترک برگشت ودید کسی نیست.کوروش گفت:اگر عاشق بودی پشت سرت را نگاه نمی کردی.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -