تبلیغات
دوقلوهای افسانه ای - به اندازه خودت برای تو اندازه می گیریم!!!
تو هر چه می خواهی باشی،باش...اماادم باش "دکتر شریعتی"

به اندازه خودت برای تو اندازه می گیریم!!!

پنجشنبه 15 فروردین 1392 16:07

نویسنده : قاصدک

مرد فقیرى بود که همسرش کره مى ساخت و او آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت ،آن زن کره ها را به صورت دایره های یک کیلویى مى ساخت.

مرد آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت و در مقابل مایحتاج خانه را مى خرید.

روزى مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند.

هنگامى که آنها را وزن کرد، اندازه هر کره ۹۰۰ گرم بود. او از مرد فقیر عصبانى شد و روز بعد به مرد فقیر گفت: "دیگر از تو کره نمى خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من مى فروختى در حالى که وزن آن ۹۰۰ گرم است".

مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت: "ما ترازویی نداریم و یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار مى دادیم."

یقین داشته باش که:به اندازه خودت برای تو اندازه مى گیریم! ..
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 15 فروردین 1392 16:09