تبلیغات
دوقلوهای افسانه ای - نشر کنید...
تو هر چه می خواهی باشی،باش...اماادم باش "دکتر شریعتی"

نشر کنید...

جمعه 31 خرداد 1392 08:15

نویسنده : قاصدک

اسمش علی ـــه ، 2 سالشه 
طفلی
چشم چپش نابینا شده…به خاطر تومور چشمی بدخیم دکترا گفتن باید آب زیر

چشمشو بکشیم و الّا میزنه به مغزش و زبونم لال میکشتش امّا اگه آب زیر

چشمشُ بکشن فاتحه ی صورتش خونده میشه …

رفقا،خواهرا،برادرا
 عاجزانه ازتون خواهش میکنم واسه شفای این طفل معصوم دعا کنید…به 
قرآن راه دوری نمیره ممنون میشم اگه “هـــمــــتـــــون”بازنشر كنید تاافراد بیشتری دعا کنن

واسش...

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -