تبلیغات
دوقلوهای افسانه ای - ویژه محرم
تو هر چه می خواهی باشی،باش...اماادم باش "دکتر شریعتی"

ویژه محرم

سه شنبه 14 آبان 1392 01:02

نویسنده : الهه شرقی

"حسین بیشتر ازاب تشنه لبیک بود اما افسوس که به جای افکارش زخم های تنش را نشانمان دادند وبزرگترین درد او را بی ابی معرفی کردند"

"دکتر علی شریعتی"
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 14 آبان 1392 01:07