تبلیغات
دوقلوهای افسانه ای - بدون شرح!!!
تو هر چه می خواهی باشی،باش...اماادم باش "دکتر شریعتی"

بدون شرح!!!

یکشنبه 24 آذر 1392 10:34

نویسنده : الهه شرقی

"در میان این همه ادم که جان را به لب می رسانند فقط نام عزرائیل بد در رفته است"
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 آذر 1392 10:38