تبلیغات
دوقلوهای افسانه ای - جنبه
تو هر چه می خواهی باشی،باش...اماادم باش "دکتر شریعتی"

جنبه

جمعه 9 اسفند 1392 13:40

نویسنده : الهه شرقی

هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن

"حرمت ها شکسته می شوند"

هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن

"تبدیل به وظیفه می شود"
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 9 اسفند 1392 13:41