تبلیغات
دوقلوهای افسانه ای - علم بهتر است یا ثروت؟
تو هر چه می خواهی باشی،باش...اماادم باش "دکتر شریعتی"

علم بهتر است یا ثروت؟

سه شنبه 24 بهمن 1391 22:03

نویسنده : قاصدک

معلم پسرک را صدا زد تا انشایش را با موضوع علم بهتر است یا ثروت را بخواند

 پسرک با صدای لرزان گفت:ننوشته ام

معلم با خط کش چوبی پسرک را کتک زد.

پسرک دست های قرمز و بادکرده اش را بهم می مالید و زیر لب می گفت:

*آری ثروت بهتر است*

چون اگر داشتم دفتری می خریدم و انشایم را می نوشتم.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -